Vẹt thầy tu đuôi dài có tên tiếng Anh là Monk Parakeet, còn tên khoa học là Myiopsitta monachus. Loài vẹt này có nguồn gốc nằm trong vùng ôn đới đến cận nhiệt đới Nam Mỹ. Đây là loài vẹt có tiếng kêu khá lớn, chúng có âm thanh khàn khàn. Tuổi thọ của loài vẹt này thường dao động trong khoảng 20 năm cả trong tự nhiên và trong điều kiện nuôi nhốt, tuổi thọ tối đa được ghi nhận là 30 năm [1] . Đây cũng là loài vẹt nằm trong top 10 loài vẹt biết nói giỏi nhất thế giới mã chúng tôi đã liệt kê.

🦜 Tên tiếng Anh: Monk Parakeet
🦜 Tên khoa học: Myiopsitta monachus
🦜 Nguồn gốc: Nam Mỹ
🦜 Chiều dài: 29 cm
🦜 Sải cánh: 48 cm
🦜 Cân nặng: 100 g
🦜 Tuổi thọ: 20 - 30 năm