Chim bắt cô trói cột có tên khoa học là Cuculus micropterus, tên tiếng Anh là Indian cuckoo. Chim bắt cô trói cột phân bố chủ yếu từ tiểu lục địa Ấn Độ đến Trung Quốc, Siberia, Hàn Quốc và một số các nước Đông Nam Á (bao gồm có Việt Nam). Môi trường sống của loài này chủ yếu là ở bìa rừng, rừng ngập mặn. Ở Việt Nam chúng sống ở những nơi rùng núi có trên độ cao 3.600m. Trong bài viết này, WikiFarm sẽ chia sẻ thông tin về cách nuôi chim bắt cô trói cột từ A đến Z, đặc biệt hữu ích đối với những người bắt đầu nuôi chim.

Tiếng kêu (hót) của chim bắt cô trói cột MP3:

🐦 Tên tiếng Anh: Indian cuckoo
🐦 Tên khoa học: Cuculus micropterus
🐦 Tên tiếng Trung: 四声杜鹃
🐦 Tên tiếng Mã Lai: Sewah Biasa
🐦 Chiều dài: 31 - 33 cm
🐦 Cân nặng: 111g
🐦 Sải cánh: 55 - 60 cm
🐦 Tuổi thọ: 4 - 10 năm