Chim chào mào còn được gọi với nhiều cái tên khác như chào mào đít đỏ, chào mào má đỏ, hoành hoạch mồng, chóp mũ đỏ hay chóp mào. Tên tiếng anh là Red-whiskered bulbul và Tên khoa học là Pycnonotus jocosus. Trung bình tuổi thọ của chào mào khoảng 11 năm, nhưng nếu được chăm sóc tốt, môi trường sống thuận lợi có thể tăng tuổi thọ của loài này 15 - 16 năm. Chào mào phân bố chủ yếu Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Tiếng chim chào mào hót đấu mp3, bấm để tải xuống: