Chim chào mào còn được gọi với nhiều cái tên khác như chào mào đít đỏ, chào mào má đỏ, hoành hoạch mồng, chóp mũ đỏ hay chóp mào. Tên tiếng anh là Red-whiskered bulbul và Tên khoa học là Pycnonotus jocosus. Một số chào mào đột biến gen được gọi với những cái tên như chào mào xanh, chào mào má trắng, chào mào lân tê, chào mào mí lửa, chào mào vàng, chào mào chân huyết, chào mào yếm khít, chào mào xám khói, chào mào bạch tạng, chào mào xòe cứng và mềm, chào mào ngũ đoản, chào mào ngũ thường [1] . Một số thuật ngữ về chào mào như chào mào bổi, ý nói chào mào còn nhỏ và bé chưa đến tuổi trưởng thành. Chào mào ché là những chào mào chuyên được huấn luyện để đi thi đấu. Trung bình tuổi thọ của chào mào khoảng 11 năm, nhưng nếu được chăm sóc tốt, môi trường sống thuận lợi có thể tăng tuổi thọ của loài này 15 - 16 năm. Chào mào phân bố chủ yếu Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Tiếng chim chào mào hót đấu mp3, bấm để tải xuống: