Có khoảng 30 loài chim bìm bịp khác nhau trên thế giới, chúng thuộc chi Centropus, có ngoài hình giống với loài quạ. Trong đó, bìm bịp lớn (Centropus sinensis) và bìm bịp nhỏ (Centropus bengalensis), là loài chim bìm bịp thường thấy ở Việt Nam. Ngoài ra, chim bìm bịp còn phân bố rất nhiều ở các nước Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia .Đây là một loài chim có sở thích ăn các loài rắn và động vật có xương sống nhỏ. Tiếng bìm bịp kêu, bạn có thể tải file âm thanh mp3 tiếng chim bìm bịp kêu: