Hôm trước tôi đã đề cập đến bệnh dại của chó trong một bài viết và nói sẽ viết về chủ đề này trong một bài viết riêng, như đã hứa bài viết này tôi muốn viết để cảnh báo mọi người về chó dại, yêu động vật, yêu chó là tốt nhưng chúng ta cũng nên cảnh giác và không được mất đề phòng dù cho con chó có dễ thương thế nào.